Ortak Akıl Konferansı

Nedir ?

Yöneticilerin eleştiriden uzak bir ortamda, yenilikçi bir yaklaşımla sorun çözmeye ya da iyileştirmeye yönelik seçenekler oluşturmalarını sağlamaktır. Kurumsal vizyonun belirlenmesi, geleceğin planlanması, tahmin edilmesi kolay olmayan ve hızlı değişen koşullar için mükemmel bir karar oluşturma yöntemidir.

Neden ?

Ortak Akıl Konferansı; bir konuyu çok boyutlu bir bakış açısı ile değerlendirmek, kolektif şuuru harekete geçirmek, ortak bir yaklaşımla konunun gelecek vizyonunu tanımlamak, stratejiler ve eylem planları belirlemek amacıyla yapılır.

Faydaları

Görüş ve düşüncelerin ortak işbirliği içinde kararlara dönüştürülmesi, sınırsız düşünme, çok sayıda fikir, öneri, ya da tercih üretilmesi için yapılan toplantılardır. Firmada ortak hedeflerin belirlenmesi ve herkes tarafından sahiplenilmesini sağlamaktadır.

Haberler

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Çalıştaylarının Moderasyonu

Tags : 

Devam Eden Faaliyetler (A-5) Alansal Varlık Araştırması ve Ekonomik Etki Analizi İFM Strateji Belgesi’nde “İstanbul’un belli bir bölgesinin değil, bütün olarak finans merkezi olarak geliştirilmesi” hedefi yer almakla birlikte; İFM Altyapı Komitesi’nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar neticesinde, bazı bölgeler İstanbul Uluslararası Finans Merkezi yapılanması için ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla İFM yapılanması için uygun olan bölge ya

Read More

İBB AB İlişkileri Müdürlüğü Kurum İçi Proje Fikir Atölyesi Çalışması

Tags : 

İBB AB İlişkileri Müdürlüğünün düzenlediği, Ortak Akıl Enstitüsünden Mehmet Emin Öztürk’ün moderasyonunu üstlendiği  “Proje Fikir Atölyesi” İBB Florya Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Açılış konuşmasını AB İlişkileri Müdürü Sayın Kübra BAYRAKTAR ŞİŞMAN’ın yaptığı programda Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanı Sayın Ramazan Özcan YILDIRIM da konuşma yaptı. Konuşmasında sürdürülebilirlik ve değişimi vurgulayan YILDIRIM, bu tarz fikir atölyelerinin

Read More

2017 Yılı Ortak Akıl/Arama Konferansı/Çalıştay Düzenlenmesi Gelişim Atölyesi Programı

Tags : 

Ortak Akıl Enstitüsü; kamu kuruluşları için kendi düzenleyecekleri veya dışarıdan satın alacakları Arama Konferansı, Ortak Akıl Konferansı veya Çalıştay’ların nasıl düzenleneceğinin anlatılacağı Ortak Akıl/Arama Konferansı/Çalıştay Düzenlenmesi Gelişim Atölyesi Programı konulu eğitim programı düzenleyecektir. Bu program Ortak Akıl Enstitüsü, teori ve saha çalışmaları kaynaklı pratiğe yönelik, tecrübeleri ile zenginleştirilmiş bir gelişim atölyesi programı olarak tasarlanmıştır. Ortak Akıl/Arama

Read More

2017 Yılı Paydaş Yönetimi Gelişim Atölyesi Programı

Tags : 

Kurumlar artık paydaşlarına sundukları hizmetler yanında onlarla kurdukları etkileşimin gücüyle de değerlendiriliyor. Ne sunduğunuzdan ziyade bunu nasıl sunduğunuz, yani paydaş yönetimi teknikleri, kurumun başarısının anahtarı durumda. Bu sebeple, siz de kurumunuza, paydaşlarınızca yeterince önem verilmediğini düşünüyorsanız paydaş yönetiminde neyin yanlış, neyin doğru yapıldığının irdelenmesi gerekmektedir. Bu yapılırken de; örgütlerde sadece yöneticilerin değil, tüm personelin paydaşlarla

Read More

Ortak Akıl Enstitüsü, İBB Çalıştaylarını başarı ile tamamladı

Tags : 

The Marmara Taksim Otelinde gerçekleştirilen Çalıştayların organizasyon, katılım, fikir üretimi, moderasyon ve raporlaması yoğun ilgi ve büyük beğeni gördü. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının organizasyonunda, BİMTAŞ proje liderliğinde Belde Planlama ve ND İmar şirketlerinin destekleri ile çalıştaylar amacına ulaştı.

Read More

Türkiye Tasarım Vakfı; Ortak Akıl’da Buluşturdu…

Tags : 

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul’daki Askeri Alanların Değerlendirilmesi Arama Konferansı, 22 Ekim 2016 tarihinde The Marmara Taksim Oteli’nde Ortak Akıl Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’daki Askeri Alanların Değerlendirilmesi Arama Konferansına; kamu kuruluşlarından 17, STK ve mesleki kuruluşlardan 9, özel sektör kuruluşlarından 35 ve üniversitelerden 27 olmak üzere toplamda 88 katılımcı iştirak etmiştir. Heterojen bir masa

Read More

Bu toplantı metodolojisinde grup çalışması temeline dayanan “beyin fırtınası” tekniği kullanılır. Beyin fırtınalarında, gündem konuları genelden özele doğru yürür. Tüm düşünce ve görüşler ifade edilir, değerlendirilir ve önceliklendirilir. Klasik konferans düzenlerinin tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.